DEN HAAG - Fractieleider Geert Wilders van de Partij voor de Vrijheid (PVV) is bereid een centrumrechts kabinet te steunen. Hij heeft dat woensdag laten weten aan informateur Rein Jan Hoekstra. Zo'n kabinet zou moeten bestaan uit CDA, VVD, PVV, en ChristenUnie.

De kans dat die laatste partij bereid is in een dergelijke coalitie te stappen, is klein, gaf Wilders na afloop van zijn onderhoud met Hoekstra toe. De ChristenUnie staat lijnrecht tegenover de PVV als het gaat om het vreemdelingenbeleid. Bovendien is Wilders niet van plan op dat terrein concessies te doen.

Toch hoopt Wilders dat er een centrumrechtse regering komt. "Wij zijn absoluut niet bang voor de oppositie, die zal ons geen windeieren leggen. Maar niets is erger voor het land dan een links kabinet."

Halsema

Ook GroenLinks-fractieleider Femke Halsema heeft woensdag een gesprek gehad met Hoekstra. Halsema denkt dat een kabinet van CDA, PvdA en SP mogelijk is. Zo'n coalitie is volgens haar de logische uitkomst van de verkiezingen. "Sociaal en stabiel" zou het motto van zo'n regering kunnen zijn.

Halsema had vooraf al aangegeven voorlopig geen rol te zien voor haar eigen partij in de kabinetsformatie. "Dat is nu niet aan de orde. Een kabinet van verliezers is geen logische optie."

Behoudzucht

De GroenLinks-leider ziet ondanks de grote verschillen tussen het CDA en de SP - met name op sociaal-economisch terrein - ook overeenkomsten zoals de behoudzucht en het maatschappijbeeld. De PvdA kan als sociale bestuurspartij daar prima tussen staan zodat er een stabiele regering kan komen, zei Halsema.

ChristenUnie

De ChristenUnie vindt dat een coalitie van CDA, PvdA en SP het meest voor de hand ligt. Partijleider André Rouvoet zei dit woensdag na zijn gesprek met Hoekstra. De ChristenUnie neemt wat Rouvoet betreft niet deel aan de nieuwe coalitie.

De ChristenUnie verdubbelde bij de verkiezingen van drie naar zes zetels, maar Rouvoet noemde dat bescheiden ten opzichte van de winst van de SP, die van negen naar 25 zetels ging.