WILLEMSTAD - De Eilandsraad van Curaçao heeft in de nacht van dinsdag op woensdag (lokale tijd) het slotakkoord over de nieuwe staatkundige relatie met Nederland verworpen. Het slotakkoord is op 2 november overeengekomen tussen Nederland, de Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten en was ter ratificering aan de Eilandsraad voorgelegd.

In de overeenkomst is opgenomen dat Nederland 80 procent van de Antilliaanse staatsschuld overneemt (ongeveer 2,4 miljard euro). De eilanden van de Nederlandse Antillen kunnen daarna elk voor zich een nieuwe relatie met Nederland aangaan.

Eilandsraad

De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden een bijzondere gemeente van Nederland. Sint Maarten en Curaçao willen een relatie als autonoom eiland met Nederland. Met de afwijzing door de Eilandsraad van Curaçao heeft dit proces van staatkundige vernieuwing aanzienlijke vertraging opgelopen.

Een meerderheid van de Curaçaose partijen (dertien vertegenwoordigers) wil nieuwe onderhandelingen met Nederland over een akkoord waarin de schuldsanering blijft staan, maar het eiland meer autonomie krijgt. Alleen de PAR en de PNP (in totaal zeven zetels) verdedigden het akkoord en noemden het 'een unieke kans'.