DEN HAAG - Nederland moet de komende tientallen jaren rekening houden met een sterk verhoogde wateroverlast. Om deze dreiging het hoofd te bieden is de komende tien jaar 350.000 hectare land nodig als overloopgebied. Voor deze 'ruimte-voor-water-operatie' is circa 5 miljard euro nodig.

Dat heeft de Unie van Waterschappen vrijdag in een open brief aan politiek Den Haag geschreven. Volgens haar staat het gevaar van wateroverlast veel te laag op de politieke agenda. Ook weet het publiek veel te weinig van het probleem.

De unie gaat in haar brief aanzienlijk verder dan het waterbeheersplan voor de 21e eeuw dat vorig jaar werd gepresenteerd. Toen gingen de waterschappen er nog vanuit dat er enkele tienduizenden hectares nodig waren voor de tijdelijke opslag van water. Volgens een woordvoerder van de Unie gaat het hier om "voortschrijdend inzicht."

Tot 2050 denken de waterschappen zelf een half miljoen hectare nodig te hebben voor het verwerken van de wateroverlast. De kosten die daarmee gepaard gaan lopen op tot 15 miljard euro. De bijstelling heeft te maken met de gevolgen van klimaatveranderingen, waardoor de zeespiegel stijgt, er sprake is van heviger neerslag en rivieren veel meer water moeten verwerken.

Technische maatregelen zoals het verhogen van dijken en meer gemalen en pompen zijn volgens de unie niet voldoende om het in Nederland droog te houden. Waterberging dient een prominente plaats in te nemen in de verwerking van wateroverlast.