DEN HAAG - VVD-leider Mark Rutte heeft dinsdagavond een aanval van minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) op zijn positie afgeslagen. Rutte wist met steun van de fractie te voorkomen dat er een commissie van wijzen zou worden ingesteld om het VVD-leiderschap te onderzoeken. Verdonk legt zich bij de gang van zaken neer.

Verdonk zei na afloop van het fractieberaad dat zij een "tevreden mens" is en dat er een "pittig debat" was geweest: "Ik schaar me achter Rutte." Voor Verdonk is het winst dat er "iets gedaan wordt aan de cultuur van de partij."

De nummer 2 op de VVD-kandidatenlijst kwam met haar voorstel voor een commissie omdat zij vorige week bij de Tweede Kamerverkiezingen 620.000 voorkeurstemmen heeft gehaald, 60.000 meer dan Rutte. Verdonk claimde op grond hiervan weliswaar niet rechtstreeks het leiderschap, maar suggereerde wel dat een groot deel van de VVD-achterban achter haar staat.

In het voorjaar verloor Verdonk nipt de verkiezing om het lijsttrekkerschap van de VVD van Rutte, maar ze heeft haar ambities nog niet opgegeven, zei ze dinsdag.

Loyaal

"Ik ben loyaal aan Rutte", aldus Verdonk tijdens een bijeenkomst met campagnemedewerkers. "Maar ik heb 620.000 stemmen en die zeggen: ik wil de koers Verdonk. Wat moet ik dan zeggen: Kiezers, sorry, maar ik doe er niets mee?"

In de commissie die Verdonk voorstelde zouden onder anderen Frits Bolkestein en Hans Wiegel moeten zitten. Beide voormalige partijkopstukken hadden toegezegd te zullen meewerken.

Maar Rutte liet al meteen merken niets te voelen voor een discussie over het partijleiderschap. De VVD-fractie steunde hem hierin, bleek dinsdagavond tijdens een spoedberaad. Vorige week koos de fractie, inclusief Verdonk, Rutte unaniem tot fractieleider.

Verkiezingen

Rutte wees er na de fractievergadering op dat het VVD-partijbestuur al eerder heeft besloten tot instelling van een onderzoekscommissie. Die moet alle verkiezingen van de afgelopen tijd gaan evaluren: de gemeenteraadsverkiezingen, de lijsttrekkersverkiezing en de Tweede Kamerverkiezingen. Rutte noemde het goed om "in dialoog te blijven met de kiezer" om de partij er weer bovenop te helpen.

In de afgelopen verkiezingscampagne bleek diverse malen dat het niet boterde tusen Rutte en Verdonk, al verklaarden beiden naar buiten toe steeds dat ze op één lijn zaten. Zo ontstak Rutte in woede toen Verdonk zichzelf zonder overleg uitriep tot kandidaat voor het vicepremierschap van de partij.

Verdonk verklaarde dinsdag openlijk dat er "een heel duidelijk verschil is" tussen Rutte en haar. "Nu is 43 procent van de VVD-kiezers voor mijn koers, maar veertig partijbonzen zijn tegen."

Na afloop van het fractieberaad zei Mark Rutte, dat er een "stevige discussie" was geweest. Rita Verdonk sprak over een "fiks debat." Voor Rutte was het nu "zand erover."