DEN HAAG - CDA-leider Jan Peter Balkenende vindt dat er "nieuw elan" in Nederland nodig is. Dinsdag na afloop van zijn gesprek met informateur Rein Jan Hoekstra benadrukte Balkenende dat gewerkt moet worden aan een kabinet dat de "uitdagingen van de toekomst" aan kan.

Balkenende sprak ruim twee uur met Hoekstra. Ze bespraken de verkiezingsuitslag en hoe een nieuw kabinet tot stand kan komen. Balkenende riep opnieuw alle politieke partijen op zich constructief op te stellen tijdens de kabinetsformatie.

Bos

Na Balkenende was het de beurt aan PvdA-leider Wouter Bos voor een gesprek met de informateur. Het nieuwe elan waarover Balkenende sprak, nam Bos voorafgaande aan zijn ontmoeting met Hoekstra graag in ontvangst. Volgens hem duidt het op een koerswijziging bij het CDA. "En dat is welkom", zei de PvdA-leider.

Ook hij wees op de verantwoordelijkheid van partijen tijdens de kabinetsformatie. Je vraagt niet voor niets het vertrouwen van miljoenen kiezers, aldus Bos. Volgens hem moet er gekeken worden hoe partijen "geloofwaardig" met elkaar kunnen regeren.

Vertaling

Na afloop herhaalde Bos dat het aan CDA, SP en PvdA is om te kijken of er een kabinet gevormd kan worden. "Dat lijkt me de beste vertaling van de verkiezingsuitslag."

Ondanks de grote inhoudelijke verschillen tussen CDA en SP ziet hij daartoe wel mogelijkheden. "Als politicus moet je soms je verantwoordelijkheid nemen en over inhoudelijke verschillen heen kunnen stappen."

Draagvlak

Hij riep CDA en SP op "intensief" in elkaar te investeren. Volgens hem moeten die partijen beseffen dat een nieuwe regering mogelijk is "met meer draagvlak dan welk ander kabinet dan ook".

Hoekstra

Hoekstra spreekt dinsdag, woensdag en donderdag alle fractieleiders uit de Tweede Kamer. Balkenende wilde zich dinsdag niet uitlaten over coalities. Hij wees erop dat informateur Hoekstra nu alleen verkent welke partijen met elkaar willen regeren en welke inhoudelijke struikelblokken er bestaan.

Hoekstra zei maandag al dat hij waarschijnlijk enkele weken nodig heeft voor zijn verkenning.