TEHERAN - De Iraakse president Jalal Talabani heeft maandag zijn Iraanse ambtgenoot Mahmoud Ahmadinejad om hulp gevraagd in de strijd tegen het terrorisme.

Tijdens een bezoek aan Teheran vroeg de Koerd Talabani om de hulp van het buurland bij het herstel van veiligheid en stabiliteit in Irak. Ahmadinejad zegde 'onze Iraakse broeders' alle hulp toe.

In Irak is sprake van een spiraal van sektarisch geweld tussen soennieten en sjiieten. Maandag zijn opnieuw zeker 35 mensen vermoord. Iran is de belangrijkste sjiitische mogendheid. Er moeten snel maatregelen worden genomen om te voorkomen dat Irak afglijdt naar een burgeroorlog, stelde VN-secretaris-generaal Kofi Annan maandag in New York.