DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft forse kritiek op minister Remkes van Binnenlandse Zaken vanwege zijn reactie op het rapport van de commissie-Van den Haak over de beveiliging van Pim Fortuyn. Dat bleek donderdag tijdens het debat op hoofdlijnen met de ministers Remkes en Donner (Justitie).

Remkes nam direct na verschijning van het rapport de veiligheidsdienst AIVD in bescherming, die volgens de commissie tekort is geschoten. Een dag later zwakte hij die bewering alweer af, op verzoek van onder anderen premier Balkenende. "Beneden de maat en verwarrend", concludeerde Kamerlid Dittrich (D66).

'Te kort door de bocht'

Ook VVD-fractieleider Zalm noemde het optreden van zijn partijgenoot Remkes "te kort door de bocht" maar vond het verstandig dat de minister dat zelf al toegaf.

De fracties zetten in het eerste deel van het debat niet fel in. Ze zijn niet van zins Remkes en Donner te laten boeten voor de daden van hun voorgangers De Vries (Binnenlandse Zaken) en Korthals (Justitie). Alle fracties, behalve de PvdA, houden deze twee oud-bewindslieden politiek verantwoordelijk voor de gang van zaken rond de beveiliging van Pim Fortuyn.

De VVD en GroenLinks pleiten oud-premier Kok ook niet vrij. In hun ogen had ook hij meer actie kunnen ondernemen. De Kamer vindt eensgezind dat de AIVD niet goed zijn werk heeft gedaan. De partijen willen daarover nadere opheldering van Remkes en Donner.

Bescherming

PvdA'er Van Heemst nam partijgenoot De Vries in bescherming. De Vries is volgens Van Heemst wel degelijk actief geweest om te laten onderzoeken of Fortuyn bescherming moest hebben. Ook wil de fractie niet op voorhand aannemen dat de AIVD alleen maar slecht werk heeft geleverd. Er is de PvdA veel aan gelegen De Vries enigszins uit de wind te houden. Hij zit weliswaar niet meer in het kabinet, maar staat wel hoog op de PvdA-kandidatenlijst voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 22 januari.

D66

D66 had de stevigste kritiek en drong aan op een parlementair onderzoek naar het reilen en zeilen van de AIVD. Volgens woordvoerder Dittrich is het nu niet duidelijk of de informatie die de AIVD verstrekt, wel betrouwbaar is. Maar hij krijgt daarvoor vooralsnog geen steun. Het CDA wees erop dat de Tweede Kamer al zo'n soort vertrouwelijke commissie heeft.

LPF

De LPF bond enigszins in. LPF-voorman Herben vindt nader onderzoek naar de moord op Fortuyn niet meer nodig. Het gaat hem vooral om de toekomst. Hij hekelde wel de snelle reactie van Remkes op de bevindingen van Van den Haak maar maakte niet veel woorden vuil over mogelijke consequenties. Eerder dreigde Herben met een motie van wantrouwen.

Alle partijen namen verder de aanbevelingen van de commissie over om een landelijke veiligheidscoördinator in te stellen en het bestaande stelsel van beveiliging te verbeteren. Over de nadere invulling wil de Kamer pas later debatteren. /VIDEO
Verkiezingsjournaal