DEN HAAG - Ruimere openingstijden voor gemeentehuizen, bibliotheken en zorginstellingen. Minder regels voor startende bedrijven en eenvoudiger procedures voor gaswinning en plaatsing van windmolens.

Het zijn enkele voorbeelden van maatregelen die het kabinet wil treffen om de dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven beter te maken.

Dat blijkt uit een stuk van de ministeries van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Justitie dat het kabinet afgelopen vrijdag heeft besproken. Donderdag kwam het stuk naar buiten.

Uit onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat burgers nog geen 10 procent kans hebben dat een willekeurige voorziening op een voor hun geschikt tijdstip open is. Dit moet beter, vindt het kabinet.