DEN HAAG - CDA'er Rein Jan Hoekstra is zaterdagmiddag gearriveerd bij koningin Beatrix. Hoekstra is het vaakst genoemd als de geschikte man om verkennende gesprekken te voeren voor een kabinetsformatie. Hoekstra, juist zaterdag 65 jaar geworden, is adviseur geweest van de premiers Den Uyl, Van Agt en Lubbers. Ook was hij betrokken bij de vorming van het huidige kabinet.

Tegenwoordig is zijn hoofdtaak lid van de Raad van State. Op Paleis Noordeinde heeft koningin Beatrix een urenlang overleg gevoerd met haar adviseur Herman Tjeenk Willink over de kabinetsformatie. Of de vice-president van de Raad van State aanwezig is bij het gesprek met Hoekstra, is niet duidelijk.

De koningin heeft zaterdagochtend de leiders van ChristenUnie, D66, de Partij voor de Dieren en SGP op bezoek gehad. Vrijdag zijn de grotere partijen al langs geweest. Nu de koningin alle politieke leiders heeft gesproken over een nieuw te vormen kabinet, is de verwachting dat zij nog zaterdag een informateur benoemt.