BRUSSEL - De NAVO moet de start van haar snelle troepenmacht waarschijnlijk uitstellen. Landen hebben te weinig troepen toegezegd. De NATO Response Force (NRF) zou dinsdag of woensdag tijdens een NAVO-top in Riga operationeel moeten worden.

Onder gezag van het bondgenootschap moeten dan steeds 25.000 man paraat staan om overal ter wereld snel in actie te komen.

Voor de komende jaren staan echter nog vele lege plekken in het bezettingsrooster. Secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer van de NAVO doet op de valreep nog verwoede pogingen om toezeggingen te krijgen.

Wachtkamer

De NAVO breidt voorlopig niet uit met nieuwe lidstaten. Kroatië, Macedonië en Albanië moeten nog minstens tot voorjaar 2008 in de wachtkamer. Georgië en Oekraïne nog veel langer.

Hooggeplaatste medewerkers van het militaire bondgenootschap hebben dat gezegd vooruitlopend op een NAVO-top van regeringsleiders van de 26 NAVO-landen, dinsdag en woensdag in Riga.

De Balkan-landen Kroatië, Macedonië en Albanië hadden zelf wel gehoopt op een toezegging. Hun legers zijn echter nog niet ver genoeg ontwikkeld, vindt de NAVO. Naar verwachting beloven de regeringsleiders hooguit om eventueel in het voorjaar van 2008 onderhandelingen over lidmaatschap te beginnen met een of meerdere van de drie landen.

Voor Georgië en Oekraïne ligt aansluiting nog lastiger, wegens de gespannen relatie met hun buurland Rusland.

Enkele regeringsleiders van NAVO-landen overwegen wel om Servië, Montenegro of Bosnië een partnerschap aan te bieden, een eerste voorportaal van lidmaatschap. Maar het verzet is groot. Nederland, Frankrijk en anderen vinden dat vooral Servië eerst goed moet meewerken met het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag.