AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie in Amsterdam gaat opiniepeiler Maurice de Hond vervolgen wegens smaad. Aanleiding daarvoor zijn De Honds stelselmatige verdachtmakingen van de 'klusjesman'.

Volgens De Hond is hij de werkelijke dader in de beruchte Deventer moordzaak en zit de veroordeelde Ernest Louwes ten onrechte al jaren vast.

De Hond stelt sinds december vorig jaar met een groep medestanders alles in het werk om de onschuld van Louwes aan te tonen. Hij wist het Openbaar Ministerie (OM) begin dit jaar te bewegen de zaak nader te bekijken.

Bekende

De Hond meent dat politie en justitie de klusjesman - een goede bekende van het slachtoffer in de zaak, de weduwe Jacqueline Wittenberg - ten onrechte niet als verdachte hebben aangemerkt.

Volgens De Hond zijn er tal van aanwijzingen in diens richting. Zo zou het alibi van de klusjesman rammelen en zou hij, onder meer, een motief voor de moord hebben gehad. De opiniepeiler heeft geen goed woord over voor de kwaliteit van het onderzoek dat uiteindelijk tot de veroordeling van Louwes heeft geleid.

Sporen

Het hernieuwde onderzoek van het OM heeft niet tot verdenkingen jegens de klusjesman geleid. Daarentegen kwamen er wel nieuwe sporen aan het licht die de juistheid van de veroordeling van Louwes in de ogen van het OM onderstrepen.

De klusjesman besloot eerder dit jaar aangifte wegens smaad dan wel laster tegen De Hond te doen. De Hond is begin november door justitie als verdachte gehoord. Volgens het OM in Amsterdam heeft hij bij die gelegenheid "te kennen gegeven in het openbaar uitlatingen te hebben gedaan en daar nog steeds achter te staan".

Graf

Recentelijk meende De Hond sterke aanwijzingen te hebben dat de klusjesman het moordwapen - een mes - had verborgen in het graf van de weduwe Wittenberg. Justitie werd via een kort geding gedwongen het graf te openen en dit te onderzoeken. Het mes werd niet gevonden.

In de Deventer moordzaak is namens Louwes een nieuw herzieningsverzoek bij de Hoge Raad ingediend. De raad beslist daar pas volgend jaar over.

Geldboete

Op smaad staat maximaal zes maanden gevangenisstraf of een geldboete van ten hoogste 6700 euro. Als de smadelijke uitlatingen op schrift of in afbeeldingen worden gepubliceerd, is de maximale straf een jaar cel.

De Hond heeft zijn beschuldigingen van de klusjesman uitvoerig beschreven in onder meer persberichten en op zijn website.

Doel

Op die website schrijft De Hond vrijdag naar aanleiding van de vervolgingsbeslissing van het OM dat zijn doel is bereikt. Hij hoopt dat hij tijdens het smaadproces kan aantonen dat hij met zijn handelen een groot algemeen belang heeft gediend. "Ik hoop dat de zaak spoedig dient en ik ben vol vertrouwen in de afloop", aldus De Hond.