AMSTERDAM - Koningin Beatrix ontvangt vrijdag op Paleis Noordeinde in Den Haag de fractievoorzitters van de grootste politieke partijen. Ze zullen advies uitbrengen over de formatie van een nieuw kabinet.

De koningin ontvangt achtereenvolgens de vertegenwoordigers van het CDA, PvdA, SP, VVD, Partij voor de Vrijheid en GroenLinks. Zaterdag zullen de voorzitters van de kleinere partijen ChristenUnie, D66, Partij voor de Dieren en SGP de koningin bezoeken.

Mogelijk benoemt de koningin zaterdag een informateur. Deze moet onderzoeken welke coalities tot de mogelijkheden behoren. De coalitie zal uit tenminste drie partijen bestaan. Tot de mogelijkheden behoren onder meer coalities van CDA, PvdA en ChristenUnie, en CDA, PvdA en SP.

Donderdag ontving de koningin de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en de vice-president van de Raad van State.