DEN HAAG - Koningin Beatrix ontvangt naar verwachting donderdagmiddag of -avond haar vaste adviseurs om te praten over de gevolgen van de verkiezingsuitslag. Het gaat om vicevoorzitter Herman Tjeenk Willink van de Raad van State en de voorzitters van Tweede en Eerste Kamer, Frans Weisglas en Yvonne Timmerman-Buck.

Waarschijnlijk praat de koningin pas vrijdag met de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. De Rijksvoorlichtingsdient komt in de loop van de ochtend met exacte informatie. Op grond van haar consultaties benoemt de koningin een informateur, die moet onderzoeken welke coalitievorming mogelijk is.

Uitslag

De fracties in de Tweede Kamer bespreken de verkiezingsuitslag donderdagochtend of in het begin van de middag. In politiek Den Haag wordt aangenomen dat de kabinetsformatie lang gaat duren. Door de verkiezingsuitslag zijn er alleen meerderheidscoalities mogelijk van minstens drie partijen.

Combinatie

De getalsmatig meest voor de hand liggende combinatie is die van CDA en PvdA, de twee grootste partijen, met winnaar SP. CDA en SP liggen inhoudelijk echter zeer ver uiteen. De ChristenUnie, ook een van de winnaars, lijkt daardoor meer in aanmerking te komen als derde partij.

Meerderheidskabinet

Mocht het niet lukken een meerderheidskabinet te vormen, dan valt ook te denken aan een minderheidscoalitie van CDA en PvdA, die samen over 73 zetels beschikken. Ze zouden kunnen regeren met gedoogsteun van ChristenUnie, D66 en de Partij voor de Dieren.

Maar ook voortzetting van de huidige minderheidscoalitie van CDA en VVD zou mogelijk zijn. Zij zouden gedoogsteun kunnen proberen te krijgen van de PVV van Geert Wilders, de SGP, de ChristenUnie en D66.

Een andere variant is een nationaal kabinet, dat gesteund wordt door een groot aantal partijen die hun politieke tegenstellingen opzij zetten. Zo'n kabinet zou niet veel meer kunnen doen dan op de winkel passen.

Als helemaal niets lukt kan het demissionaire kabinet Balkenende-III ook aansturen op ontbinding van de Tweede Kamer en nieuwe verkiezingen.