NEW YORK - De voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic woont niet alleen in Joegoslavië, hij krijgt er zelfs 'officiële bescherming' van het leger. Dit zei hoofdaanklaagster Carla Del Ponte van het Joegoslavië-Tribunaal dinsdag voor de VN-Veiligheidsraad.

Het is al enige tijd een publiek geheim dat Mladic veel tijd in Belgrado doorbrengt waar zijn vrouw woont. Del Ponte zei tijdens haar toespraak in New York dat het Joegoslavische leger Mladic niet alleen tegen het VN-tribunaal beschermt, maar ook tegen de Joegoslavische justitie.

Dit gebeurt met het argument dat Mladic als officier van het Joegoslavische leger 'militaire immuniteit' zou genieten, een opvatting die duidelijk in strijd is met het internationaal recht.

De Joegoslavische minister van Binnenlandse Zaken, Zoran Zivkovic, heeft de aantijgingen van Del Ponte ontkend. Volgens hem bevindt Mladic zich helemaal niet in Joegoslavië. Mladic wordt al jaren door het VN-tribunaal in Den Haag gezocht, onder meer wegens zijn leidende rol bij de massaslachting van Srebrenica in 1995.

Erover sprekend dat er nog meer voortvluchtige Joegoslavische officieren zijn, zegt Del Ponte dat het leger verdachten beschermd met toestemming van de Joegoslavische regering. Ondanks andersluidende verklaringen, blijven de federale Joegoslavische autoriteiten haar werk blokkeren, aldus de Zwitserse. Volgens haar gebeurt dat om redenen van binnenlandse politieke aard.

De situatie wat de samenwerking met Joegoslavië betreft, is volgens Del Ponte 'zeer complex en vaak ontmoedigend'. Haar toonzetting voor de Veiligheidsraad is veel positiever als zij het heeft over de autoriteiten van de deelrepubliek Servië. Zij is met name vol lof over de uitlevering van ex-president Milosevic ,,een doorslaggevende gebeurtenis en een moedige stap van de Servische regering''.