LONDEN - Een grote Britse troepenmacht vertrekt binnen vier weken hoe dan ook richting Irak, ongeacht of is vastgesteld dat het regime in Bagdad niet meewerkt met de VN-wapeninspecties. Het Britse dagblad The Independent sprak woensdag over 40.000 man en onder meer honderd tanks.

Er zijn al 60.000 Amerikaanse militairen in de regio. De Amerikanen en Britten hopen een coalitie uit de woestijngrond te stampen die over 250.000 man beschikt om Irak aan te vallen. De anti-Iraakse strijdmacht zou eind januari gereed zijn om in actie te komen.

De Britse minister van Defensie Geoff Hoon heeft woensdag beklemtoond dat de Britse strijdkrachten Irak kunnen aanvallen zonder voorafgaande toestemming van het parlement. Hij sprak daarmee een andere Britse bewindsman tegen.

Parlement

De minister voor Relaties met het Parlement, Robin Cook, had juist gezegd dat hij meent dat het 'ondenkbaar' is dat militaire actie wordt ondernomen zonder instemming van de volksvertegenwoodiging. Parlementaire toestemming vooraf betekent volgens Hoon echter dat bekend wordt wanneer de aanval begint en dat zou de veiligheid van de troepen in gevaar brengen.

Hoon herhaalde ook het standpunt dat voor een aanval op Irak geen nieuwe resolutie of speciale toestemming nodig is van de Veiligheidsraad indien Irak zijn verplichtingen ten aanzien van de bestaande resoluties niet nakomt.

Schepen

Een schip van de Britse marine, de Scott, voer woensdag door het Suez-kanaal in de richting van het Golfgebied. Het schip zal bij een aanval op Irak worden betrokken. Komende maand zal een eskader van de marine, waaronder het vliegdekschip Ark Royal, voor oefeningen naar het Golfgebied en de Indische Oceaan varen.

Irak werd bijna twaalf jaar geleden na de mislukte inlijving van Koeweit verplicht zich controleerbaar te ontdoen van massavernietigingsgwapens en langeafstandsraketten. De overeengekomen wapenstilstand werd in 1991 van kracht op voorwaarde dat Irak zijn ontwapeningsverplichtingen nakomt.

Strenge VN-sancties houden daarnaast de druk op het regime van Saddam Hussein hoog ten einde Bagdad te dwingen te doen wat de grote mogendheden uit naam van de internationale gemeenschap eisen. De VS en Groot-Brittannië dreigen Irak aan te vallen zodra blijkt dat Bagdad de laatste resolutie over de VN-wapeninspecties in Irak niet uitvoert.