WASHINGTON - De Verenigde Staten hebben Nederland dinsdag geprezen om zijn bijdrage aan Amerikaanse militaire gevechtsmissies tegen de Taliban in Zuid-Afghanistan. De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Daniel Fried, noemde volgens Amerikaanse media ook nadrukkelijk Canada en Groot-Brittannië als landen die hebben laten zien ook te willen vechten in het Aziatische land.

Fried riep alle landen van de NAVO op om eventuele restricties op de inzet van troepen bij vechtmissies in Afghanistan te laten varen. Volgens hem is het niet langer werkzaam dat een deel van de internationale troepenmacht vecht tegen de Taliban en een ander deel er wegens nationaal politieke beperkingen er nadrukkelijk afstand van houdt. Daardoor staat de solidariteit binnen het bondgenootschap onder druk, meent Fried.

NAVO

De NAVO-missie in Afghanistan zal aan de orde komen tijdens de top van de alliantie volgende week in Letland. De Amerikaanse president George Bush wil tijdens de bijeenkomst vijf landen een nadrukkelijker samenwerkingsverband aanbieden met de NAVO. Het gaat volgens Amerikaanse media om Finland, Zweden, Zuid-Korea, Australië en Japan.

De laatste drie zijn volgens Washington niet uit op lidmaatschap van de NAVO, maar de landen zijn wel betrokken bij internationale missies waaraan de alliantie deelneemt. De NAVO wil daarom meer intensief gezamenlijke trainingen kunnen uitvoeren in en met partnerlanden.