ZWOLLE - Als een ambulanceverpleegkundige zich niet in staat acht een patiënt van het ene naar het andere ziekenhuis te vervoeren, moet hij dat weigeren.

AmbulanceZorg Nederland werkt aan aanscherping van de richtlijnen voor ambulancepersoneel.

Aanleiding is een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg waaruit blijkt dat een ambulanceverpleger een tweejarig jongetje een antibioticum toediende via het infuus terwijl dat via een neussonde had gemoeten. Het kind overleed vrijwel meteen daarna.