HAARLEM - De premies voor ziektekosteverzekeringen gaan volgend jaar met gemiddeld 11,7 procent omhoog. Koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland toonde zich al eerder bezorgd en sprak al eerder over een stijgingspercentage met "dubbele cijfers".

Particulier verzekerden kunnen echter per jaar samen 313 miljoen euro besparen door bewust te zoeken naar een verzekering met een gelijkwaardige dekking als hun huidige tegen een lagere premie. Dat is gemiddeld 368 euro per polis per jaar.

Dat blijkt uit onderzoek van Verzekeringssite.nl, dat dinsdag is gepubliceerd. De site vergeleek 25 soorten huishoudens en legde deze naast de premiestelling van alle Nederlandse zorgverzekeraars.

Buiten beschouwing bleven de wettelijk vastgestelde premiedelen, die ook fors omhooggaan. Deze zijn voor iedereen gelijk. Het gaat om particulier verzekerden die niet collectief, zoals bijvoorbeeld via de werkgever, zijn verzekerd. Deze maken meer dan de helft van het totaal uit.

De ziektekostenpremies stijgen al enkele jaren fors. Dit jaar komt de stijging op 13,5 procent, in 2001 was het 10 procent. Diverse verzekeraars moeten hun klanten nog inlichten over de premiestijging voor 2003. Door de algemene stijging van de premies kunnen de meeste verzekerden zonder opzegtermijn per 1 januari wisselen van verzekeraar.