DEN HAAG - Het nieuwe kabinet moet rekenen op een financiële tegenvaller van 10 miljard euro. Dat komt doordat de overheidsinkomsten lager uitvallen door een lagere economische groei.

Het Centraal Planbureau (CPB) stelt dat in zijn Economische Verkenning 2004-2007, die dinsdag is gepresenteerd. Het stuk is opgesteld met het oog op de komende Tweede-Kamerverkiezingen en de kabinetsformatie.

Het planbureau rekent voor de periode 2004-2007 op een economische groei van 2,25 procent per jaar. In het scenario dat werd gebruikt voor het regeerakkoord van het huidige kabinet werd nog uitgegaan van een groei van 2,5 procent in de periode -2006.