DEN HAAG - De bevolkingsgroei in Nederland neemt af. Dat is vooral het gevolg van de afnemende immigratie en asielverzoeken. Dit jaar groeit de bevolking met 97.000 personen, terwijl in 2001 dat aantal nog op 118.000 lag. De cijfers zijn dinsdag door het Centraal Bureau voor de Statistiek bekendgemaakt.

Het inwoneraantal van Nederland neemt in 2040 toe tot 17,7 miljoen. Daarna komt er een eind aan de bevolkingsgroei. Het huidige bevolkingscijfer ligt op 16,2 miljoen personen. In 2015 kent ons land 17 miljoen inwoners. De prognose voor 2040 ligt .000 lager dan het maximum dat twee jaar geleden berekend werd. De bijstelling is vooral het gevolg van een lager immigratiecijfer.

De groei van het inwoneraantal van 16 miljoen naar 17 miljoen duurt volgens berekeningen van het CBS ongeveer vijftien jaar. De groei van 15 miljoen naar 16 miljoen duurde vier jaar korter. Het CBS verwacht dat de bevolking in 2008 met 350.000 personen is gegroeid. De afgelopen vijf jaar lag deze groei op 550.000.

Immigranten

In 2001 kwamen er 133.000 immigranten naar ons land, dit jaar zijn dat er 122.000. Het aantal ingediende asielverzoeken nam ook af: van 44.000 in 2000 tot ongeveer 20.000 in 2002. De daling heeft volgens het CBS voornamelijk te maken met de terugval van de economie.

Door de vergrijzing neemt het aantal sterfgevallen toe. Dit zal een steeds grotere rol gaan spelen bij de afnemende bevolkingsgroei. Momenteel is 14 procent van de bevolking 65 jaar of ouder. Rond 2040 bereikt de vergrijzing een hoogtepunt: dan is meer dan 23 procent van de bevolking 65-plusser. Het CBS verwacht dat vanaf 2005 meer arbeidsmigranten naar ons land komen. Dat heeft voornamelijk te maken met de samenstelling van de beroepsbevolking. Door de vergrijzing verlaten veel ouderen de arbeidsmarkt, terwijl dat gat niet geheel opgevuld wordt met toetredende jongeren. Andere belangrijke groepen immigranten bestaan uit huwelijkspartners, gezinsherenigers, asielmigranten en Nederlanders die na enkele jaren terugkeren na een buitenlands verblijf.