TILBURG - Premier Balkenende heeft zaterdag tijdens een verkiezingsbijeenkomst van het CDA in Tilburg gewaarachuwd voor een linkse coalitie. PvdA, GroenLinks en SP mogen het een fantastische mogelijkheid vinden, maar voor Balkenende is het een "onbegaanbare weg."

Hij vreest dat een linkse coalitie wel oog zal hebben voor de collectieve sector maar de marktsector zal "verontachtzamen." Volgens Balkenende heeft ons land een sterke economie nodig. Ook vreest hij dat maatregelen van het kabinet om te komen tot een beter veiligheidsbeleid en vreemdelingenbeleid door een linkse samenwerking ongedaan gemaakt worden.

Balkenende zei de successen van het gevoerde economische beleid vast te willen houden en hij ziet die niet graag wegspoelen. Hij sprak over een verbeterd ondernemingsklimaat en noemde de verlaging van de winstbelasting, die als het aan links ligt niet door zal gaan.

Veiligheid

Op het gebied van veiligheid wil Balkenende niet maatregelen op het spel zetten als twee-op-een-cel, de identificatieplicht en de ruimere opsporingsbevoegdheden. Hij maakt zich "grote zorgen" over linkse ideeën om softdrugs te legaliseren en de weerstand van links tegen preventief fouilleren.

De premier vreest ook dat een linkse regering anders zal denken over inburgering in het land van herkomst en inkomenseisen aan mensen die zich in ons land willen vestigen.

De CDA-lijsttrekker erkende dat de discussie over een 'generaal pardon" ook in zijn eigen partij gevoelig ligt, maar verdedigde toch het beleid van VVD-minister Rita Verdonk.

Kritiek had de eerste man van het CDA ook op VVD-lijsttrekker Mark Rutte, die de ChristenUnie heeft uitgesloten als mogelijke coalitiepartner. "Door het uitsluiten van partijen leg je wel de rode loper uit voor andere."