DEN HAAG - Minister Korthals van Justitie laat onderzoeken of het soelaas biedt in de wet op te nemen dat mannen die hun vrouw of kinderen mishandelen uit huis gezet kunnen worden. Valt dat onderzoek positief uit, dan is hij bereid met een voorstel van die strekking te komen.

Nu worden slachtoffers van huiselijk geweld vaak gedwongen de woning te ontvluchten om aan gewelddadigheden te ontkomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het mogelijk wordt de dader uit huis te plaatsen.

In enkele landen bestaan al dergelijke wettelijke bepalingen. Korthals heeft opdracht gegeven tot een wetsvergelijkend onderzoek. Blijkt dat dergelijke regelingen werken, dan is hij bereid met een voorstel te komen, zo zei hij dinsdag in de Tweede Kamer.