DEN HAAG - Sommige beruchte files zullen compleet verdwijnen of flink korter worden door de noodmaatregelen die het kabinet neemt om auto's beter door te laten rijden. Uit nieuwe berekeningen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat blijkt dat de wachttijd op de knelpunten die de overheid de komende jaren aanpakt, met gemiddeld 75 procent afneemt.

Minister De Boer (LPF) noemde de cijfers maandag bij de behandeling van de zogenoemde spoedwet wegverbreding, die de aanleg van extra rijstroken op ruim vijftien plaatsen in Nederland versneld mogelijk maakt. De effecten van de maatregelen zijn tijdelijk, zo moest De Boer wel toegeven. Na verloop van tijd komen volgens de prognoses ook de bredere wegen weer vol te staan.

Coalitie staat achter de wet

De coalitiepartijen CDA, LPF en VVD stonden maandag, zoals verwacht, vierkant achter de spoedwet, een afspraak uit hun strategisch akkoord. Alle andere fracties kraakten echter harde noten over de "onzorgvuldige" wetgeving, waardoor geluidsoverlast en luchtverontreiniging zou toenemen. Minister De Boer en staatssecretaris Van Geel (VROM) benadrukten echter dat omwonenden niet de dupe zullen worden van de noodmaatregelen, ook niet door het buitenwerking stellen van de wet Geluidshinder.

Extra asfalt

Nadat de spoedwet is aangenomen kunnen bouwers aan de slag met de wegverbreding. In de meeste gevallen gaat het daarbij om spitsstroken. Daarbij wordt de vluchtstrook op drukke momenten voor al het verkeer opengesteld en gaat de maximumsnelheid in veel gevallen omlaag. Hiervoor moet soms een kleine strook extra asfalt gelegd worden. De spitsstroken komen langs notoire flessenhalzen, zoals de A28 (Utrecht-Amersfoort), A27 (Gorinchem-Noordeloos), A13 (Zestienhoven-Delft-Zuid), A12 (Gouda-Zevenhuizen).

Tijdelijke oplossing

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat meldde zaterdag al dat de tweespitsstroken bij het knooppunt Everdingen, die in juli en oktober zijn geopend, de files flink hebben verminderd. Op de A2 is de file korter geworden, op de A27 is hij vrijwel verdwenen. Zowel bewindslieden als Kamerfracties erkenden wel dat het hier om tijdelijke oplossingen gaat.