WASHINGTON - De gemeenteraad van de Amerikaanse stad Pahrump heeft een verordening aangenomen waarbij het verboden is een buitenlandse vlag hoger op te hangen dan een Amerikaanse vlag. Bij overtreding dreigt een boete van vijftig dollar of een taakstraf van dertig uur dienstverlening.

Volgens een van de gemeenteraadsleden is de maatregel gericht tegen "die clandestiene immigranten die betogen en met hun vlag zwaaien". In het stadje in de staat Nevada mag nu geen buitenlandse vlag meer worden vertoond zonder Amerikaanse vlag erbij.

Volgens burgerrechtenorganisatie ACLU is de maatregel in strijd met de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van meningsuiting.