DEN HAAG - De Koninklijke Marechaussee heeft wel degelijk onderzoek verricht naar de behandeling van verdachten door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Volgens de marechaussee was er geen sprake van strafbare feiten. Dat zei minister Henk Kamp (Defensie) vrijdag na afloop van de ministerraad.

Toch stelt de minister samen met zijn collega van Justitie Ernst Hirsch Ballin een onafhankelijke commissie in om de kwestie teonderzoeken. De commissie zal tevens kijken of betrokkenen, inclusief de minister zelf, op de juiste wijze met informatie zijnomgegaan.

De minister zei geen aanwijzingen te hebben dat er nog nieuwe informatie boven tafel komt of dat er fouten zijn gemaakt bij de afhandeling van de zaak. ,"Maar een onafhankelijk onderzoek kan alle twijfel wegnemen."

Kamp zei vrijdag dat hij destijds was geïnformeerd over mogelijke onzorgvuldige behandeling van verdachten en dat de Koninklijke Marechaussee dit ging onderzoeken. Van de uitkomst is hij niet op de hoogte gesteld. Dit is nooit het geval bij een strafrechtelijk onderzoek.

Skibrillen

De minister bevestigde dat de MIVD'ers bij hun verhoren gebruik hadden gemaakt van skibrillen. Volgens zijn informatie gebeurde dit om te voorkomen dat de verdachten hun verhoorder zouden kunnen herkennen.

Dit hoeft volgens hem niet per se strafbaar te zijn. Ook het gebruik van harde muziek tijdens de verhoren was bekend. Dit gebeurde om te voorkomen dat verdachten in de cellen onderling met elkaar zouden communiceren tijdens de ondervragingen. Er zou ook met water zijn gegooid, maar ook dat hoeven op zich geen strafbare feiten te zijn.

Amnesty geschokt

Amnesty International heeft vrijdag gezegd geschokt te zijn door de berichtgeving over mogelijke marteling van tientallen gevangenen in Irak door Nederlandse militairen. De mensenrechtenorganisatie wil van het ministerie van Defensie weten of de legerleiding maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen.

Bizar

Amnesty: "In het debat over de missie naar Uruzgan eerder dit jaar speelde zorg over behandeling van gevangenen door andere staten, met name de VS, een belangrijke rol. De berichten die nu naar buiten komen over het Nederlandse leger zijn in het licht van die zorg bizar."