AMSTERDAM - Wie geen zin heeft om te stemmen, daar het nut niet van in ziet of geen idee heeft op welke partij zijn stem uitgebracht moet worden, kan zijn stemkaart opsturen naar radiostation Caz!. Timur en Rámon, van het programma Timur Open Air, verdelen die kaarten vervolgens onder extra enthousiaste kiezers. "Het is net als met oude schoenen. Jij bent er klaar mee, maar je kan er altijd iemand anders blij mee maken."

Volgens de kieswet mag een stemgerechtigde een ander machtigen om namens hem een stem uit te brengen. Een kiezer mag namens maximaal twee anderen stemmen. De dj's verzamelen stembiljetten die door de eigenaar zijn ondertekend voor machtiging. De Kiesraad bekijkt nog of deze actie binnen de grenzen van de wet valt.

De actie loopt tot en met maandag 20 november. Op 21 november worden de ingestuurde stemkaarten verdeeld onder de luisteraars die graag een of twee stemmen extra uitbrengen. De kaarten die gebonden zijn aan een stemlokaal gaan naar een gewillige kiezer uit die regio.

Domme mensen

"Sommige mensen weten precies op wie ze willen stemmen en hebben daar heel goed over nagedacht, anderen hebben gewoon geen idee of denken helemaal niet na. Er lopen ook best een hoop domme mensen rond, waarvan je je afvraagt waarom ze eigenlijk mogen stemmen", aldus Rámon.

De dj's gaan niet controleren bij wie de stemkaarten terechtkomen. Minderjarigen en illegalen mogen niet stemmen, maar er wordt niet nagegaan of de gelukkige ontvanger stemgerechtigd is.

Verantwoordelijkheid

"Die verantwoordelijkheid ligt bij het stembureau, daar moeten ze om je legitimatie vragen", aldus Timur. Rámon: "Ik zou het wel leuk vinden als er kaarten bij iemand van onder de 18 belanden. Sommige minderjarigen zijn een stuk verstandiger dan bepaalde volwassenen." Politieke partijen zouden massaal hun achterban kunnen inzetten om de 'Caz!-kaarten' te bemachtigen. Volgens de jongens van het radioprogramma zou dat schandalig zijn. "Wij gaan uit van wederzijds vertrouwen."

Sinds dinsdag zijn er 15 kaarten bij het radiostation binnengekomen. De dj's hopen dat dat oploopt tot een paar honderd. "We hebben al heel veel reacties gekregen. Vooral van mensen die mee willen doen, maar ook een heleboel negatieve."