AMSTERDAM - De overheid wil jongeren die voor overlast zorgen in een buurt, gaan weren. Burgemeesters krijgen de bevoegdheid deze jongeren een straat- of wijkverbod op te leggen voor drie maanden, met kans op verlenging.

Daarnaast kan iemand worden verplicht zich geregeld te melden bij de politie.

Deze voorstellen staan in een concept-wetsvoorstel van de ministers Johan Remkes van Binnenlandse Zaken en minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie, zo bevestigde een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken donderdag een bericht in de Telegraaf.

Overlast

Het gaat om jongeren die voor ernstige en langdurige overlast zorgen, zoals mensen lastigvallen, mensen naschreeuwen, graffiti spuiten, of bushokjes vernielen. Een burgemeester kan hen in de toekomst voor drie maanden uit een buurt bannen. Na die periode moet de maatregel opnieuw worden getoetst.

Ook willen de ministers officieren van justitie meer bevoegdheden geven om dit soort overlast tegen te gaan. De aanklagers van het Openbaar Ministerie kunnen jongeren die voor de rechter moeten verschijnen, niet vastzitten en in afwachting van hun rechtszaak doorgaan met hun gedrag, ook een straatverbod opleggen, of een contactverbod.

Behandeling

Ook kan iemand worden verplicht een bepaalde behandeling te volgen, bijvoorbeeld om agressie tegen te gaan. Bij deze maatregel kan ook een meldingsplicht bij de politie worden opgelegd en geldt ook toetsing na drie maanden.

Als een jongere zich niet houdt aan de voorwaarden die een burgemeester of het OM heeft gesteld, begaat hij een strafbaar feit. Het doel van al deze maatregelen is om de groepen jongeren die voor dit soort overlast zorgen, uit elkaar te trekken en de leidinggevenden uit de groep te halen.

Advies

Het conceptwetsvoorstel is woensdag voor advies gestuurd naar onder meer de Raad van Hoofdcommissarissen, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het college van procureurs-generaal.