ZAGREB - Voor het eerst heeft Kroatië een asielzoeker toegelaten. Na 550 afgewezen verzoeken heeft een christelijke vrouw uit Afrika toestemming gekregen in het land te blijven.

De vrouw claimt in haar land van herkomst, dat de autoriteiten niet onthulden, vervolgd te worden vanwege haar geloof. Ze vreest het slachtoffer te worden van besnijdenis. Dat heeft het Kroatische ministerie van binnenlandse zaken woensdag bekendgemaakt.

In 1997, twee jaar na het einde van de Servisch-Kroatische oorlog, vroeg de eerste buitenlander asiel aan in Kroatië. Daarna deden nog eens 550 personen - vooral uit India, Turkije, Bangladesh en Kosovo - hetzelfde, maar al die aanvragen werden afgewezen.

De procedure neemt maanden dan wel jaren in beslag en een asielzoeker moet bewijzen dat hij of zij in het land van herkomst werd vervolgd vanwege, religie, ras, nationaliteit of politieke overtuiging.