MAASTRICHT - Limburg vindt dat er te weinig traumahelikopters in Nederland zijn. Er zijn er nu vier, maar Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg vinden dat er een vijfde bij moet komen.

En die moet bij het Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM) staan, zo schrijven zij in antwoord op vragen van de VVD-statenfractie. GS willen ook dat het Rijk met geld over de brug komt voor de inzet van Duitse traumaheli's in Zuid- en Midden-Limburg. Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) weigert dit, en dat vinden GS 'onaanvaardbaar'.

Omdat het ministerie de hand op de knip houdt, kunnen de hulpdiensten tussen Eijsden en Roermond vaak geen beroep doen op de traumaheli uit Aken. Bovendien is die vaak niet inzetbaar, omdat die werk heeft in Duitsland.

Het academisch ziekenhuis in Maastricht werkt daarom samen met de provincie Limburg en de hulpdiensten een proefproject uit voor de inzet van een traumaheli voor de hele Euregio. Het AZM voelt zich daarin gesteund door de Landelijke Vereniging Trauma Centra (LVTC). Die vroeg het ministerie medio dit jaar ook om de de rekening van buitenlandse heli's te betalen, maar heeft op dit verzoek nog geen antwoord gekregen.

GS zullen het ministerie er nogmaals op wijzen dat de inzet van een traumaheli in Limburg even noodzakelijk is als in andere provincies in Nederland.