AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam wil een stuk grond terughebben van het Hells Angels-terrein aan de Wenckebachweg in het zuiden van de stad. Uit een grote bedrijvencontrole dinsdag bleek dat de motorclub aanzienlijk meer grond in gebruik had dan waar ze recht op hebben.

Bekijk video

"Daar gaan we mee verder", aldus burgemeester Job Cohen. "Dat terrein moet terug naar de gemeente."

Als de Hells Angels de grond niet vrijwillig teruggeven, wil de gemeente het stuk terrein terugvorderen via de bestuursrechter of de civiele rechter.

Illegale bewoner

Tijdens de controle op en rond het clubgebouw van de Hells Angels stuitte de gemeente ook op de illegale opstal van caravans en één illegale bewoner. Cohen wil nog geen uitspraak doen of het Amsterdamse stadsbestuur de motorclub helemaal weg wil hebben van het terrein. "Zolang de strafrechtelijke procedure loopt, willen we niet met hun onderhandelen."

De bedrijvencontrole rond het metrostation Spaklerweg in Amsterdam was volgens de gemeente niet specifiek gericht op de Hells Angels, maar het clubgebouw bevond zich toevallig in het gebied. Ongeveer tachtig ambtenaren en agenten controleerden tientallen bedrijven of zij zich hielden aan regels omtrent milieuvoorschriften, bodembescherming, bouw, huur en belastingwetgeving.

Milieudelicten

De actie wees uit dat er in het gebied sprake is geweest van vele kleine milieuovertredingen, illegale onderhuur en illegaal gebruik van terrein. De belastingdienst nam twee voertuigen in beslag wegens openstaande schulden en schreef 22 boetes uit wegens onrechtmatig gebruik van de openbare ruimte als parkeerplaats. In één geval werd proces-verbaal opgemaakt wegens ernstige milieuovertredingen, zoals lekkende olie.

Verbod

Uit onderzoek is gebleken dat ondernemers het terrein rondom het metrostation Spaklerweg als onveilig ervaren. In het gebied bevinden zich vooral kleinschalige bedrijven met activiteiten zoals autosloop en herstel en goederenopslag. Ook de Hells Angels werden onderworpen aan de controle omdat zij volgens de gemeente bedrijfsmatige activiteiten ontplooien. De controle was al lang geleden gepland, nog voordat vorige week bekend werd dat justitie ijvert voor een verbod van alle Nederlandse afdelingen van de motorclub.