AMSTERDAM - De VVD wil supersnelwegen aanleggen tussen de grote steden in de Randstad, met weinig op- en afritten om opstoppingen te voorkomen. Dubbeldeks-rijstroken zouden een oplossing zijn op plaatsen waar snelwegen niet kunnen worden verbreed.

De maximumsnelheid kan volgens de VVD buiten de Randstad omhoog naar 130 kilometer per uur.

Parallel aan de supersnelwegen lopen wegen voor het lokale verkeer met op- en afritten. "Het lokale verkeer moet worden gescheiden van het doorgaande verkeer", verklaarde VVD-fractieleider Mark Rutte dinsdagochtend. "De vermenging die nu plaatsvindt, leidt tot files." Rutte verwacht dat het aantal files de komende jaren met de helft kan worden teruggedrongen.

De liberalen hadden in hun verkiezingsprogramma al twee miljard euro uitgetrokken om het fileprobleem aan te pakken, maar hadden daar nog geen nadere invulling aan gegeven.

Peijs

Minister van Verkeer Karla Peijs (CDA) heeft uiterst kritisch gereageerd op het plan van de VVD. De plannen van de liberalen ogen volgens de bewindsvrouw aardig, maar de 2 miljard euro die de VVD ervoor uittrekt, is veel te weinig. Verder houdt de VVD geen rekening met de strenge regels voor de luchtkwaliteit.