DEVENTER - In 75 plaatselijke kerken verspreid over het land is in de nacht van zaterdag op zondag een wake gehouden voor asielzoekers die uitgezet dreigen te worden. Naar schatting vele duizenden mensen hebben daaraan deelgenomen, aldus de initiatiefnemers.

In de voornamelijk rooms-katholieke en protestantse gebedshuizen is de hele nacht gewaakt, waarbij vluchtelingen en andere betrokkenen aan het woord kwamen. Er werd gebeden en gezwegen, gesproken en gezongen. De wake, die zaterdagavond om 22.00 uur begon, was een initiatief van de werkgroep De Nachtwacht uit Deventer.

In deze stad trok de wake enkele honderden bezoekers. In de Deventer Broederenkerk overhandigde algemeen secretaris ds. Ineke Bakker van de Raad van Kerken zondagochtend een boek over ervaringen van vluchtelingen aan J. Lamberts, fractievoorzitter van het plaatselijke CDA.

Veel bezoekers van de waken ondertekenden een petitie waarin het kabinet wordt gevraagd om een eenmalige bijzondere maatregel voor asielzoekers die al heel lang in Nederland zijn, maar onder de nieuwe Vreemdelingenwet alsnog dreigen te worden uitgezet. In Deventer heeft dit inmiddels ruim duizend handtekeningen opgeleverd.

Behalve in Deventer hebben kerken in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Zwolle, Arnhem, Nijmegen, Noordwijk en Doetinchem hun deuren een nacht geopend. Ook hebben vele tientallen kleinere kerken een petitie ter ondertekening neergelegd, waarmee aandacht voor het onderwerp wordt gevraagd.

De werkgroep wil de petitie nog voor de kerst aanbieden aan premier Balkenende. De Raad van Kerken, Vluchtelingenwerk Nederland en de bisdommen Rotterdam en Utrecht ondersteunen de actie. Initiatiefnemer pastor P. Dullaert uit Deventer is tevreden over het verloop van de nachtwake. "Ik krijg uit alle delen van het land positieve geluide", zei hij. "Steeds meer kerken hebben te maken met de vluchtelingenproblematiek, domweg doordat steeds meer vluchtelingen ten einde raad bij een kerk aankloppen. Het is een probleem der herkenning dat alleen maar groter wordt", zei Dullaert verder.