KABUL - Door gevechten en aanslagen zijn sinds begin 2006 meer dan 3700 opstandelingen en burgers in Afghanistan gedood. Dat blijkt een rapport van de waarnemers- en coördinatieraad JCMB, dat zondag is gepubliceerd.

In de JCMB zijn de Afghaanse regering en tal van internationale organisaties vertegenwoordigd. De JCMB inventariseert de wijze waarop de wederopbouw van Afghanistan gestalte krijgt sinds de val van het Taliban-regime in 2001.

De opstellers van de notitie reppen van een toename van het aantal aanslagen en andere incidenten in de loop van het jaar als gevolg van de rebellie tegen de Afghaanse regering. Eind maart registreerde de JCMB minder dan driehonderd incidenten per maand.

Eind september was het aantal aanslagen en andere geweldsuitbarstingen verdubbeld tot gemiddeld ruim zeshonderd per maand. In 2005 veroorzaakten opstandelingen aanmerkelijk minder onrust. Er deden zich vorig jaar gemiddeld 130 geweldsincidenten per maand voor.