DEN HAAG - PvdA'er Rob van Gijzel heeft aangekondigd op te stappen als Tweede-Kamerlid. Dat is dinsdag na afloop van de wekelijkse fractievergadering van de PvdA bekend geworden.

Van Gijzel is opgestapt omdat fractievoorzitter Melkert geen onvoorwaardelijk vertrouwen in hem had. Dat heeft hij dinsdagmiddag in een verklaring gezegd.

Melkert sommeerde Van Gijzel alles wat hij over de Schipholspoortunnel zou willen zeggen, eerst aan hem voor te leggen. "Daarmee word ik een parlementariër met een slot op de mond, verlies ik mijn geloofwaardigheid en kan het aan mij gegeven mandaat als volksvertegenwoordiger niet volledig meer uitoefenen", aldus Van Gijzel.

Een Kamermeerderheid onder leiding van Van Gijzel en CDA'er Leers had Korthals in een motie opgeroepen in beroep te gaan tegen de schikking die het Openbaar Ministerie heeft getroffen met bedrijven die hebben gefraudeerd bij de aanleg van de Schipholtunnel. Het kabinet voert deze motie niet uit.

Van Gijzel trok in 1999 samen met Leers al aan de bel bij Korthals en minister Netelebos (Verkeer) over vermeende bouwfraude. Hij had nauw contact met oud-medewerker Bos van bouwbedrijf Koop Tjuchem, die over een mogelijke belastende schaduwboekhouding van het bedrijf beschikte. Inmiddels doet het OM daar onderzoek naar.

Bijlmerramp

Net als in de bouwfraude-affaire beet Van Gijzel zich in het verleden vast in de Bijlmerramp. Mede dankzij hem kwam er een parlementaire enquête naar de vliegramp. Ook toen had Van Gijzel een hooglopend conflict met Melkert omdat hij, tegen de lijn van de fractie in, minister Borst van Volksgezondheid wilde laten aftreden naar aanleiding van de conclusies uit de enquête.

A. Bos van de Klankbordgroep Bijlmerramp noemt het vertrek van Van Gijzel "de zoveelste slag in het gezicht van de slachtoffers van de Bijlmerramp". Volgens Bos was Van Gijzel een van de weinige parlementariërs die hart voor de zaak had en zich in de Bijlmerramp had vastgebeten.

Een geëmotioneerde Van Gijzel zei kort na de vergadering dat hij een fantastische periode heeft gehad, twaalf jaar. "En ik ben nog steeds trots op de PvdA" aldus Van Gijzel.