WASHINGTON/CARACAS - De Organisatie van Amerikaane Staten (OAS) is er niet in geslaagd een bemiddelingsplan op te stellen voor de crisis in Venezuela. De OAS-vergadering in Washington is zaterdag na dertien uren opgeschort.

De OAS zoekt een vreedzame oplossing voor het steeds dreigender wordende conflict in Venzuela. Daar wordt het bewind van de linkse populist Hugo Chávez belaagd door een staking van al bijna twee weken in vooral de cruciale oliesector.

De OAS wilde een politieke oplossing klaarstomen, maar na uren van vergaderen in Washington lag er nog steeds niets op tafel.

Vervroegde verkiezingen

Maandag praten de gedelegeerden verder. De onderlinge problemen bij de OAS-bemiddelaars zijn mede veroorzaakt door onenigheid over de noodzaak van vervroegde verkiezingen in Venezuela, wat bijvoorbeeld de Verenigde Staten voorstellen.

Volgens de Venezolaanse afgevaardigde bij de OAS, Jorge Valero, is zijn land niet in gevaar en kunnen er geen vervroegde verkiezingen komen. Hij stelde dat de overweldigende meerderheid van de bevolking de president steunt. Valero verzocht de OAS daarom duidelijke steun uit te spreken voor de Venezolaanse regering. Zijn tegenwerpingen zijn door de belangrijkste lidstaten resoluut verworpen.

De secretaris-generaal van de OAS, César Gaviria, is in Venezuela. Hij meldde dat de gesprekken tussen de oppositie en de regering nog geen zicht op een oplossing bieden. De regering verzet zich tegen vervroegde verkiezingen.