DEN HAAG - Mensen die twijfelen aan de betrouwbaarheid van stemmachines kunnen bij de komende verkiezingen op stemtoerisme. Dat maakte de Haagse fractie van GroenLinks vrijdag bekend. De partij organiseert samen met de Haagse Stadspartij een 'stemtrip' naar het nabijgelegen Zoeterwoude. Daar kan gewoon met potlood worden gestemd.

GroenLinks verwacht overigens geen stormloop van geïnteresseerden. "We willen vooral een statement maken. Het stemproces moet veilig verlopen", aldus een partijwoordvoerder. Hij rekent op ongeveer twintig aanmeldingen, maar benadrukt dat dat aantal ook een stuk hoger kan uitvallen.

Een poging om stemmen met potlood ook in Den Haag mogelijk te maken, stuitte op verzet van de burgemeester. "Die heeft gezegd dat het volgens de Kieswet niet mogelijk is. Je kan in een gemeente maar op één manier stemmen", aldus de zegsman.