DEN HAAG - PvdA-leider Wouter Bos wil dat het bijzonder onderwijs niet langer de vrijheid heeft om kinderen van een andere godsdienst de deur te wijzen. Bos zegt dat zaterdag in een vraaggesprek met de Volkskrant, waarin hij ook D66 aanvalt.

De Grondwet, waarin de vrijheid van onderwijs is geregeld, moet op de schop opdat alle scholen de plicht krijgen ook allochtone kinderen te accepteren.

Acceptatieplicht

Bos wil naar een algemene acceptatieplicht. "Alleen dan weet je zeker dat een school een afspiegeling is van de mensen in de wijk." De PvdA-voorman vindt dat christelijke scholen niet langer leerlingen mogen weigeren omdat zij of hun ouders niet de grondslag van die school onderschrijven. Bijzondere scholen als katholieke en protestants-christelijke, mogen dat nu wel. Openbare scholen mogen niemand weigeren.De Grondwet is wat onderwijs aangaat voor Bos niet heilig.

'Liever drang dan dwang'

"Bijzondere scholen in witte en zwarte wijken moeten alle leerlingen toelaten. Liever drang dan dwang, maar het moet wel gebeuren. Alleen een betere spreiding van bevolkingsgroepen kan opeenstapeling van problemen in wijken voorkomen."

De PvdA-lijsttrekker is nogal simpel in zijn benadering van integratie van moslims. "Eigenlijk zou in elke moskee Nederlands moeten worden gesproken. Maar het is moeilijk afdwingbaar. Gelukkig zien we dat het soms al vrijwillig gebeurt."

D66 warrig en zwalkend

In het interview zegt Bos ook dat hij weinig fiducie heeft in D66 als mogelijke coalitiepartner bij de kabinetsformatie na de Tweede-Kamerverkiezingen van 22 januari. Hij ziet meer in samenwerking met GroenLinks, SP en ChristenUnie, als het komt tot een coalitie met het . "Ik vind D66 op sociaal-economisch gebied warrig en zwalkend", aldus Bos.

Bos heeft al eerder te kennen gegeven geporteerd te zijn van een samenwerking met het CDA. De opiniepeilingen geven die twee evenwel nog geen meerderheid in de Tweede Kamer. Bos zegt geïnteresseerd te zijn in samenwerking met de SP, GroenLinks en de ChristenUnie.

"Kiezen tussen die drie doe ik niet. Als ze flink winnen, moet de SP bij de formatie betrokken worden. Ik ben benieuwd op welk punt Marijnissen bereid is compromissen te sluiten. De verschillen tussen de PvdA en GroenLinks zijn minimaal."

Reacties:

"Mijn kinderen werden geweigerd op een reformatorische basisschool, omdat we niet naar die kerk gingen en omdat mijn dochter lange broeken droeg. Ik heb me toen dood geërgerd aan die arrogantie van hen. Op de islamitische school werden ze niet geweigerd, en ook niet verplicht om het godsdienstonderwijs te volgen. Daar werd je vrij in gelaten. Uiteindelijk heb ik ze maar naar een Jenaplanschool gestuurd, ook al was dat kilometers uit de buurt."
Lia van den Heuvel