DEN HAAG - De VROM-inspectie heeft vrijdag bij controles van vuurwerkimporteurs opnieuw vuurwerk in beslag genomen. Bij een van de drie onderzochte bedrijven nam de inspectie 9,5 ton mee. Donderdag namen de inspecteurs bij een importeur al 21 ton vuurwerk in beslag. Dat materiaal was zo slecht verpakt dat het veiligheidsrisico te groot werd geacht. Volgens VROM is er vrijdag bij een tweede vestiging van dat bedrijf nog eens 9,5 ton in beslag genomen.

De inspectie onderzocht vrijdag, op de laatste dag van de controles, locaties van drie bedrijven waarvan het donderdag nog niet duidelijk was of de classificatie van het vuurwerk klopte. In totaal werden er donderdag en vrijdag zeventien locaties van twaalf bedrijven gecontroleerd. Donderdag bleek al dat tien van de gecontroleerde bedrijven geen of geen geldige schriftelijke verklaring van TNO konden overleggen waaruit blijkt dat de classificatie op het etiket van het vuurwerk de juiste is. Volgens VROM hangt deze bedrijven een boete boven het hoofd.

Vuurwerk afgekeurd

Op zeven locaties zijn nu nog voorraden vuurwerk of delen daarvan verzegeld. Het gaat om drie bedrijven. Bij één bedrijf is op één locatie 11 ton vuurwerk afgekeurd en verzegeld. Het overige vuurwerk is vrijgegeven. Op de andere locatie is 14,5 ton vuurwerk verzegeld. Een ander bedrijf had zijn vuurwerk over drie locaties verspreid. In totaal ging het om 49 ton vuurwerk. Hiervan is 11,5 ton afgekeurd en verzegeld.

Het verzegelde vuurwerk blijft achter slot en grendel totdat door het bedrijf is aangetoond dat het vuurwerk veilig is en op correcte wijze is geclassificeerd en verpakt.