AMSTERDAM - Ziekenfondsen moeten vanaf 1 januari volgend jaar concrete plannen maken voor behandeling als hun verzekerden op wachtlijsten staan. Ze moeten zorgen dat de wachttijd zo kort mogelijk is en ze moeten hun patiënten op de hoogte houden van de stand van zaken.

Dit heeft het College voor zorgverzekeringen (CVZ) in het besluit Gedragsregels aanpak tijdige zorgverlening geschreven. Het besluit wordt zeer waarschijnlijk deze maand definitief bekrachtigd.

Ziekenfondsen moeten ook zorgen voor tijdelijke verzorging als het lang duurt voordat een verzekerde kan worden geholpen. De maatregel geldt ook voor bewoners van bijvoorbeeld verpleeghuizen, psychiatrische instellingen, verzorgingstehuizen en voor gebruikers van thuiszorg.

Als de patiënten vinden dat ze te lang aan het lijntje worden gehouden, kunnen ze klagen bij hun ziekenfonds. Het College toezicht zorgverzekeraars (CTZ) gaat controleren of de ziekenfondsen de regels goed uitvoeren.

Volgens een woordvoerder van het CVZ zullen de ziekenfondsen ervoor waken om de regels niet na te leven. "Als het bekend wordt, is dat slecht voor hun imago." Verzekerden kunnen, volgens hem, eenvoudigweg opstappen en naar een ander ziekenfonds gaan. De maatregelen zijn de afgelopen maanden uitvoerig besproken met de ziekenfondsen. De invoering van de gedagsregels waren een wens van het ministerie van Volksgezondheid.