WOERDEN - Vergeleken met tien jaar geleden hebben veel meer ouderen een alcoholprobleem, signaleert het NIGZ (Nederlands Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie) donderdag.

Het gezondheidsinstituut stelt dat het aantal probleemdrinkers van 55 jaar en ouder sinds 1996 met 90 procent is gestegen, ook als er rekening mee wordt gehouden dat er door de vergrijzing steeds meer ouderen zijn.

Wat het NIGZ verder opvalt, is dat het aantal vrouwen met een alcoholprobleem groter is in de groep 55-plussers dan in de groep 55-minners: 32 procent tegenover 24 procent. Het NIGZ baseert de uitspraken op het aantal mensen dat de afgelopen tien jaar hulp heeft gezocht in verband met probleemdrinken.

Verslavingszorg

De stijging van alcoholisten onder 55-plussers is volgens het instituut veel groter dan onder jongere mensen, waar de groei 50 procent bedroeg. In 1996 was 13 procent van de mensen die zich bij de verslavingszorg meldden boven de 55, in 2005 was dat opgelopen tot 20 procent.

Ouderen hebben vaker dan mensen jonger dan 55 jaar de neiging om dagelijks te drinken, stelt het NIGZ. Zij hebben daar meer tijd en geld voor. Wat dat betreft lijken ze wel op jongeren, die ook veel vrije tijd hebben. Geld hebben jongeren veelal dankzij hun ouders, die het drankgebruik sponsoren door hun kinderen thuis te laten indrinken voor een avondje stappen.