DEN HAAG - Hogescholen hebben de afgelopen drie jaar voor zo'n 31 miljoen euro gefraudeerd. Het gaat dan om geld dat de hogescholen hadden ontvangen van het ministerie van Onderwijs voor studenten die er echter in werkelijkheid niet waren.

Dit staat in een rapport over fraude in het middelbaar en hoger onderwijs. Het kabinet heeft het rapport vrijdag besproken en stuurt het door naar de Tweede Kamer.

Het middelbaar beroepsonderwijs fraudeerde voor 6 miljoen euro. De universiteiten sjoemelden voor 250 duizend euro. De fraude in het HBO bedraagt jaarlijks bijna 11 miljoen euro.

1 procent

Dat is 1 procent van de totale budget voor het hoger beroepsonderwijs. In het middelbaar beroepsonderwijs wordt per jaar gemiddeld 0,1 procent van de totale gelden (2,6 miljard euro) niet goed gebruikt. Bij het mogelijk misbruik van overheidsgeld door universiteiten gaat het om een bedrag van 250.000 euro op een totaalbedrag van 2,3 miljard euro.

Vice-premier Remkes, die vrijdag premier Balkenende verving als voorzitter van de ministerraad, zei na afloop dat uit het rapport blijkt dat er veel onduidelijkheid is over de toepassing van regels in het hoger onderwijs. Hij zei dat negen van de 94 onderzochte instellingen voor beroeps- en volwassenenonderwijs, 22 van de 48 HBO-instellingen en twee van de dertien universiteiten onrechtmatig gehandeld hebben. Overigens was er volgens het rapport geen enkele keer sprake van persoonlijke verrijking.

Het kabinet kwam vrijdag tot de conclusie dat er een flinke wijziging van het toezicht op subsidies in het onderwijs noodzakelijk is en dat er snel duidelijkheid moet komen over de precieze interpretatie van wettelijke regels.

Het vrijdag besproken onderzoek was nog door het vorige kabinet ingesteld, nadat eerder dit jaar bleek dat zes hogescholen mogelijk frauduleus hadden gehandeld. De Algemene Rekenkamer doet ook nog onderzoek. Dat is naar verwachting 20 februari volgend jaar klaar.