DEN HAAG - Nederlanders zullen niet preventief worden ingeënt tegen pokken. De regering heeft dit vrijdag besloten. Volgens staatssecretaris Ross van Volksgezondheid kleven er te veel gezondheidsrisico's aan preventieve inenting. Mensen zouden er aan kunnen sterven, of ze zouden er chronisch ziek van kunnen worden. Bovendien dreigt volgens haar geen acuut gevaar voor een pokkenepidemie.

Sinds de aanslagen in de Verenigde Staten zijn westerse landen bang voor aanslagen op de bevolking. Terroristen zouden, in principe, een pokkenvirus kunnen verspreiden. Er zijn geruchten dat Irak over dergelijke virussen beschikt.

Het ministerie van Volksgezondheid beschikt, volgens de staatssecretaris, over 20 miljoen vaccins tegen pokken. Ze liggen opgeslagen op een geheime plaats. Nederland heeft de vaccins laten maken na de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten.

Ongerust

President Bush van de VS heeft kort geleden besloten Amerikaanse burgers de kans te geven zich preventief te laten inenten tegen pokken. De Nederlandse regering kiest hier, volgens Ross, niet voor. "We willen de bevolking niet nodeloos ongerust maken."

Mocht zich in Nederland een uitbarsting van het virus voordoen, dan is er, volgens deskundigen, enkele dagen tijd om de besmette personen en hun omgeving alsnog in te enten. Ze zouden het virus dan kunnen overleven.

Ernstige zaak

Besmetting met een pokkenvirus is een zeer ernstige zaak. Staatssecretaris Ross: "Het begint met griep. Dan krijg je hoge koorts met heel pijnlijke en akelige bulten. Als er niet op tijd hulp komt, overlijd je."

Er zijn volgens haar op het moment al draaiboeken om in geval van nood, via de GGD, snel te kunnen inenten. De draaiboeken zullen verder worden aangepast.

Terroristen zouden ook met andere biologische middelen kunnen toeslaan. Volgens Ross is het onmogelijk voor een regering om zich overal tegen in te dekken. "Daarom moet je doen wat je kunt. Pokkenvaccins zijn te maken, dus hebben we dat gedaan, en bereiden we ons voor op een eventuele epidemie."