AMSTERDAM - Als kinderen alcohol mogen drinken, zijn hun ouders betrekkelijk tolerant over de hoeveelheid die ze mogen consumeren. Dat zegt de Stichting Alcoholpreventie (STAP), die het NIPO opdracht gaf onderzoek te doen naar alcoholgebruik onder kinderen. De eerste resultaten daarvan werden vrijdag bekendgemaakt.

Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat van de -jarige kinderen 11 procent van de ouders altijd en overal mag drinken. Vanaf 15 jaar mag ruim 30 procent dat. Van de 15-jarige kinderen zegt ruim eenvijfde dat ze wel eens vijf of meer glazen per gelegenheid mogen drinken.

Voor het onderzoek werden in november bijna vierhonderd kinderen van 11 tot en met 15 jaar ondervraagd. Daaruit blijkt verder dat 40 procent van de ouders hun kinderen regelmatig waarschuwt voor de gevolgen van alcoholgebruik. De andere ouders doen dat soms of nooit.

Bijzondere gelegenheid

Vier op de vijf kinderen heeft tijdens een 'bijzondere gelegenheid', zoals Kerstmis, wel eens een slokje alcohol mogen nuttigen. Een heel glas is voor de meesten (71 procent) echter tot hun dertiende niet toegestaan.

Ouders in het noorden en oosten van het land zijn strenger dan ouders in het zuiden en westen. Bijna 60 procent van de kinderen uit het noorden en oosten mogen van hun ouders nog geen alcohol drinken. In het zuiden is dat bijna 40 procent en in het westen 28 procent.

De meeste kinderen geven aan dat hun ouders weten dat ze drinken, maar minder ingelicht zijn ze over de hoeveelheid waarin dat gebeurt. Van de 14- en 15-jarigen die alcohol drinken zegt ruim een kwart dat hun ouders (waarschijnlijk) niet weten hoeveel dat is.