AMSTERDAM - Bij de Sociale Dienst in Amsterdam-Zuidoost is begin deze week fraude ontdekt. Twee personeelsleden hebben extra geld verstrekt aan uitkeringsgerechtigden, die dat vervolgens hebben teruggesluisd naar de medewerkers. Dit heeft de gemeente Amsterdam vrijdag bekendgemaakt. Om hoeveel geld het gaat, is nog niet bekend.

Eén van de personeelsleden is inmiddels opgepakt en wordt gehoord door de politie. De ander is nog voortvluchtig. Het is een van de eerste keren dat personeel van de sociale diensten zelf betrokken is bij fraude.

Bij eerdere gevallen die aan het licht kwamen in Amsterdam ging het meestal om uitkeringsgerechtigden. De gemeente Amsterdam sluit niet uit dat er de komende tijd meer gevallen aan het licht komen in andere delen van de stad.

Amsterdam is sinds kort intensief bezig om malversaties met uitkeringen op te sporen. Daartoe is een afdeling Handhaving opgericht die de fraude met alle mogelijke middelen wil aanpakken. Als onderdeel daarvan is ook een programma gestart om de integriteit van het personeel van de sociale diensten te vergroten en wordt de interne controle verbeterd.