HILVERSUM - CDA-leider Jan Peter Balkenende wil dat leerlingen in het voortgezet onderwijs verplicht godsdienstles krijgen, ook op openbare scholen. Hij zegt dat in het tv-programma van Paul Rosenmöller dat de IKON woensdagavond uitzendt.

In het wekelijkse programma zijn interviews met lijsttrekkers van verschillende partijen te zien. Balkenende wijst in de uitzending op de noodzaak dat jongeren meer inzicht krijgen in religies. "Of je nu wel of niet gelooft, godsdienstonderwijs is ontzettend belangrijk om te weten wat religie voor mensen betekent, wat verschillen en overeenkomsten zijn. Ik denk dat het noodzakelijk is, ook voor jonge mensen, om dingen in de samenleving te kunnen plaatsen en te kunnen beoordelen."

Vrijheid

Volgens GroenLinks-leider Femke Halsema schendt Balkenende met zijn voorstel de vrijheid van onderwijs. "Die vrijheid houdt in dat ouders kunnen kiezen of ze al dan niet godsdienstig onderwijs willen voor hun kind. Balkenende schaft in feite het openbaar onderwijs af en wil alleen nog bijzonder onderwijs."

Kinderopvang

Halsema constateert verder dat de CDA-leider de laatste dagen het ene na het andere breekpunt formuleert. Eerst hypotheekrenteaftrek en kinderopvang. Dinsdagavond voegde hij daar voor de EO-camera nog de vrijheid van onderwijs aan toe. "Het CDA manoevreert zich in een geïsoleerde positie", aldus Halsema. "Ze krijgen het wat hoog in de bol."

Een woordvoerder van Balkenende voegde later toe dat die heeft bedoeld dat alle leerlingen vooral meer informatie moeten krijgen over wat de wereldgodsdiensten inhouden. En niet zozeer les in de beleving ervan, zoals in het bijzonder onderwijs gebeurt.

Keuzevak

Per augustus 2007 mogen bijzondere scholen in het voortgezet onderwijs godsdienst als examenkeuzevak opnemen in de profielen die leerlingen kiezen. Op openbare scholen kan godsdienstles alleen buiten lestijd gegeven worden, de scholen krijgen daar geen geld van het rijk voor. Begin dit jaar stak minister Maria van der Hoeven (Onderwijs) nog een stokje voor lessen in transcendente meditatie op een openbare school in Lelystad.

In het openbare basisonderwijs mag binnen lestijd beperkt godsdienst aan de orde komen. Van der Hoeven sprak zich onlangs nog uit tegen de wens van de Kamer om levensbeschouwelijk en godsdienstonderwijs op deze scholen te subsidiëren.