PARAMARIBO - Het Surinaamse volk zal bereid moeten zijn om tot het uiterste te gaan om actie te voeren tegen het gedrag van Nederland. Dat zei president Ronald Venetiaan dinsdag in een felle toespraak in het parlement in Paramaribo.

"We zullen ons voorbereiden op internationale juridische stappen tegen Nederland als onze stem door Nederland op niet adequate wijze wordt beantwoord."

De parlementsvergadering werd gehouden in verband met de behandeling die Surinamers op Schiphol ondergaan bij controles.

Kwade trouw

Verscheidene parlementariërs van de coalitie en de oppositie en Venetiaan en leden van zijn regering hekelden op niet mis te verstane wijze het 'wangedrag'. Ze verweten Nederland 'kwade trouw' tijdens de vergadering die enkele uren duurde.

Politie-escorte

Een andere behandeling van Nederlandse ambtsdragers aan Suriname, zoals minister van Ontwikkelingssamenwerking Agnes van Ardenne heeft ervaren, was een eerste stap. De minister, die in Paramaribo was voor beleidsoverleg, werd niet ontvangen door Venetiaan en vice-president Sardjoe.

Politie-escorte ontbrak tijdens het verblijf van de Nederlandse minister. De gezamenlijke persconferentie met haar collega Rick van Ravenswaay mocht niet in het perscentrum van het presidentiële kabinet worden gehouden.

Brief

Als tweede stap tegen het gedrag van Nederland heeft Venetiaan de brief voorgelezen die hij eerder dit jaar aan de Nederlandse premier Jan Peter Balkenende schreef. De precieze inhoud van die brief, ook een protest tegen de Nederlandse houding, was niet eerder bekendgemaakt.

Venetiaan vroeg Balkenende om een 'geruststellende reactie', maar die is uitgebleven. De brief werd geschreven naar aanleiding van een incident op Schiphol, waarbij de Surinaamse minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Alice Amafo, op 'ongepaste manier' werd behandeld.