DEN HAAG - De autobestuurder zonder gordel wordt een steeds zeldzamer fenomeen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV). De resultaten werden dinsdag bekendgemaakt door de opdrachtgever, het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Dit jaar nam het aantal autobestuurders dat zich met een riem vastgespt toe tot 94 procent. Bij de vorige meting, in 2004, was dat nog 90 procent. Traditioneel maken bestuurders van bestelauto's minder gebruik van de beschermingsmaatregel. Van deze chauffeurs draagt op dit moment 80 procent een gordel, tegen 77 procent in 2004.