SITTARD-GELEEN - Het college van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen is donderdagmiddag gevallen. Dat gebeurde tijdens een raadsvergadering, nadat Stadspartij Nieuw Sittard (SNS), de grootste coalitiepartner, het vertrouwen in de coalitiegenoten had opgezegd.

Daarop diende oppositiepartij het CDA een motie van wantrouwen in tegen het college. Maar voordat die breed gedragen motie in stemming werd gebracht, trad het college af. Het blijft wel tot 1 januari demissionair. SNS vindt dat de coalitie te weinig aandacht aan lokaal beleid besteedde en ook is er volgens die partij binnen het college van PvdA, GroenLinks en drie lokale partijen te weinig teamgeest.

Al langer gerommel

Het rommelde al langer in de coalitie. Eerder dit jaar stapte wethouder T. Raven van de Stadspartij Burgerbelangen Geleen (SBG) op na een motie van wantrouwen van de raad. Hij zou zich tijdens een feest hebben misdragen tegen de politie. Vorige week legde wethouder J. Vroemen van de SBG zijn functie neer. Hij stopt ook als raadslid. Naar eigen zeggen wil hij meer tijd vrijmaken voor zijn gezin en bedrijf.

Nieuwe coalitieonderhandelingen

De grootste raadsfractie, het CDA, dat in de oppositie zit, gaat nu met andere partijen praten om tot een nieuwe coalitie te komen. Dat zou voor 1 januari moeten gebeuren, omdat dan in Sittard-Geleen het nieuwe duale stelsel ingaat. Als gevolg daarvan worden op 3 januari nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Het CDA wil dan met een nieuw college voor de dag komen.

Door een gemeentelijke herindeling waarbij de voormalige gemeenten Sittard, Geleen en Born werden samengevoegd, had de stad dit jaar geen verkiezingen. Daarom gold ook het duale stelsel nog niet.