DEN HAAG - De CDA-fractie vindt de uitkomsten van de parlementaire enquête bouwfraude 'schokkend'. Ondanks het Europees verbod op prijsafspaken "heeft het schimmenspel in de bouw zich onverkort voortgezet", aldus Tweede-Kamerlid Atsma. "De cultuur van regelen en de andere kant op kijken werd als gewoon ervaren."

Video: Bekijk het verkiezingsjournaal

Atsma noemt het onacceptabel dat falend toezicht van de NMa en het Openbaar Ministerie deze praktijken mogelijk hebben gemaakt. Om het vertrouwen in de bouwsector te herstellen moet volgens hem de wet- en regelgeving over mededinging, aanbesteding en toezicht worden aangepast. Ook moet de handhaving drastisch verbeteren.

"Het wordt tijd dat de bouw niet langer bekend staat als een sector waar de kans op onregelmatigheden groot is", stelt Atsma. Hij denkt onder meer aan een coördinerend minister voor het bouwbeleid.

Over het 'harde tot zeer harde oordeel' dat de enquêtecommissie velt over enkele oud-bewindslieden laat het CDA zich nog niet uit. De fractie wil eerst hoor en wederhoor toepassen en met de commissie van gedachten wisselen.

PvdA verbijsterd

De PvdA liet in een eerste reactie weten het verbijsterend te vinden dat bouwbedrijven zo lang illegale de markt hebben kunnen verdelen. De fractie in de Tweede Kamer onderschrijft de conclusie van de parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheiddat dat overheid, Openbaar Ministerie en Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) niet alert genoeg zijn geweest.

De PvdA noemt het ernstig dat VVD-minister Korthals de Tweede Kamer vorig jaar onjuist heeft geïnformeerd, maar trekt in haar verklaring niet de conclusie dat hij weg moet.