DEN HAAG - PvdA, SP en GroenLinks hebben harde kritiek op de uitlatingen van premier Jan Peter Balkenende over het opleggen van de doodstraf aan de Iraakse ex-dictator Saddam Hoessein. Balkenende zei zondag dat die straf past bij het schrikbewind dat Saddam heeft uitgeoefend, al voegde hij eraan toe dat Nederland tegen de doodstraf is.

PvdA-Tweede Kamerlid Bert Koenders noemt de woorden van de premier ongelukkig. Volgens hem is de premier inmiddels "gecorrigeerd" door huidig EU-voorzitter Finland, dat de doodstraf tegen Saddam heeft veroordeeld. "Ik ga ervan uit dat Balkenende nu dat standpunt uitdraagt", aldus Koenders.

SP-kamerlid Harry van Bommel vindt dat Balkenende ondubbelzinnig afstand moet nemen van de doodstraf. "Instemmen met de doodstraf is in strijd met de rechtsstaat en heeft niets te maken met waarden en normen waarvan Balkenende zo'n voorstander zegt te zijn."

Ook GroenLinks-leider Femke Halsema betreurt de uitspraak van de premier. Ze vindt dat die op gespannen voet staat met de grondwet en afwijkt van de stellingname van de EU. Volgens Halsema zou het verstandig zijn als Balkenende zijn woorden terugneemt.

Blamage

Lijsttrekker Alexander Pechtold van D66 noemt de uitlating van Balkenende een blamage voor Nederland. "Hoe erg de misdaden van iemand ook zijn, de doodstraf is in strijd met alles waarvoor de westerse beschaving staat."

CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen zegt te begrijpen dat in een land waar de doodstraf geldt zo'n straf wordt uitgesproken.

Schrikbewind

"De straf geeft aan hoe ernstig het schrikbewind was." Hij benadrukt dat het CDA tegen het uitvoeren van de doodstraf is. "Er zit geen licht tussen de opstelling van het CDA en het EU-standpunt."

De VVD liet zondag al weten geen moeite te hebben met de doodstraf voor Saddam Hussein. Kamerlid Hans van Baalen zei principieel tegen de doodstraf te zijn, maar "in uitzonderingssituaties kom je er niet onderuit".

Balkenende zegt de commotie niet te begrijpen. Hij wees maandag erop dat hij direct heeft gezegd dat Nederland tegen de doodstraf is. De premier zei maandag voor Radio 1, net als Verhagen, dat er geen licht zit tussen zijn uitlatingen en die van Finland.